Chuyện về Hoa hậu từng mất khoản tiền lớn: "May không đến nỗi ra đê ở"

Tài sắc vẹn toàn, sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng đó không phải là những gì số phận đã “an bài” sẵn cho người đẹp này.