Chuyện cảnh giác: Uống nước của người lạ

28/06/2020 07:15

Cảnh giác khi lấy nước của người lạ uống. Bởi đây chỉ là cái bẫy do kẻ lừa đảo đưa ra.

 

THANH TÙNG