Nỗi niềm dằn vặt tâm can của người lỡ tay đánh chết con trai ngáo đá đe dọa giết cả nhà

Xin mẹ tiền mua ma túy để sử dụng không được, Lang Duy Kh. lấy dao đe dọa giết cả nhà. Sợ Kh. chém người và do ức chế từ lâu, ông Cường đã dùng cán rìu đánh nhiều cái vào người con.