"Để tiện cho hai chị em tâm sự", chồng luôn tìm cách cho tôi và nhân tình của anh ngủ cùng với nhau

Chồng vẫn đối xử với tôi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Anh thậm chí còn có ý nghĩ sẽ giúp tôi và nhân tình của anh sống hòa thuận với nhau vì theo anh, như thế sẽ "đẹp cả đôi đường".