Bắt tại trận vợ đem nhân tình về nhà, chồng nhẹ nhàng tuyên bố "nhớ sống hạnh phúc nha!"

Trước khi bị đuổi ra khỏi dãy trọ, người chồng còn dúi tiền vào tay vợ, cũng như đưa chứng minh nhân dân kèm lời nhắn "Hai đứa nhớ sống hạnh phúc nha!".