Kẻ trục lợi giữa lằn ranh sinh tử, Người một đời cứu giúp bệnh nhân

Chẳng nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, nhưng vô nhân đạo nhất lại cũng chính là nghề y thiếu đạo đức. Trắng trợn tước đoạt niềm tin, nguồn sống, khả năng tiếp tục chạy chữa bệnh và đẩy thậm chí cả gia đình người đang gặp hoạn nạn ốm đau bệnh tật đến sức cùng lực kiệt chỉ có thể là bác sĩ vô lương tâm.