Hiểu đúng và phân biệt được sự khác nhau giữa Sổ đỏ và Sổ hồng

Với những ai có ý định mua bán nhà ở, đất đai đều nghe đến các loại giấy tờ là Sổ hồng và Sổ đỏ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về Sổ hồng và Sổ đỏ?