Công ty Thế giới điện giải có thổi phồng công dụng của máy lọc nước ION Kiềm?

Được quảng bá sản phẩm máy lọc nước Ion kiềm mà Công ty Thế giới điện giải đang phân phối có công dụng chữa được bách bệnh thậm chí là hỗ trợ chữa được ung thư... Vậy đâu là sự thật?