Bài 7: PROTRADE chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú là vi phạm pháp luật?

Như bài trước đã phân tích cặn kẽ, có cơ sở để cho rằng, quyền sử dụng khu đất 43ha trong giao dịch chuyển nhượng là tài sản của Nhà nước hay nói cách khác – chính là tài sản công.