Chất lượng không khí Hà Nội cải thiện sau giai đoạn giãn cách xã hội do Covid-19

Tổng cục Môi trường, tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 20/4 đến 26/4 chỉ có ngày 21/4, chất lượng không khí tại nhiều trạm ở mức kém với nồng độ bụi mịn vượt nhẹ so với giới hạn cho phép.