Sam và Ngô Kiến Huy trở thành "ông mai bà mối", Trấn Thành làm quân sư tình yêu

Trấn Thành giữ vai trò quân sư tình yêu, trong khi Ngô Kiến Huy là ông mai tai hại thì Sam lại được mệnh danh là bà mối rắc rối ở gameshow truyền hình "Vô lăng tình yêu" sắp sửa lên sóng.