Nghi vấn giả mạo chứng thư thẩm định giá để rút ruột dự án?

15/07/2019 16:11

Tại gói thầu số 5 thuộc Dự án Hệ thống tổng khống chế, truyền dẫn phát sóng và hệ thống sản xuất hậu kỳ do Đài PT&TH Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư đã lộ ra một số vấn đề nghiêm trọng.

Cụ thể, đơn tố giác của bạn đọc có nội dung: Ngày 30/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án tổng khống chế. Tuy nhiên, theo đơn phản ánh thì tại Gói thầu số 5 của dự án trên đã có sự “bất thường”. 
 

Đài PT&TH Thừa Thiên Huế

Đó là: Cùng căn cứ vào Quyết định số 2451 của tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc Đài PT&TH Thừa Thiên Huế đã ký 2 Quyết định: Số 85/QĐ-PTTH về việc phê duyệt điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật của thiết bị và tổng dự toán Dự án tổng khống chế và Số 86/QĐ-PTTH về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 05 - Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án tổng khống chế.

Đặc biệt, trong 2 Quyết định 85 và 86 chủ đầu tư là Đài PT&TH Thừa Thiên Huế đều căn cứ vào Chứng thư số 5417175/CT-BTCVALUE ngày 14/4/2017 của Công ty CP Thẩm định giá BTCvalue với tổng chi phí cho Gói thầu số 5 là 5.610.235.000 đồng.

Chứng thư ghi rõ: “Kết quả thẩm định giá nêu trên là giá tối đa, đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định hiện hành, chi phí vận chuyển, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao, hướng dẫn đào tạo sử dụng, chuyển giao công nghệ, bảo hành bảo trì và các chi phí liên quan”.

Vậy nhưng trong các Quyết định 85 và 86 giá trị phê duyệt Gói thầu số 5 đã “đẻ” lên thành 5.890.746.750 đồng. So sánh với số tiền thẩm định theo Chứng thư trên thì số tiền “đội” lên là 280.511.750 đồng, tương ứng với 5%.

Điều đáng nói và rất lạ lùng là số tiền tăng lên 5% trên được tăng đều cho tất cả các danh mục thiết bị trong dự án.

“Dự án này đã được Sở Tài chính quyết toán nên tôi thiết nghĩ sẽ có chứng thư thay thế khác cùng số chứng thư, cùng ngày và cùng công ty thẩm định nhưng số tiền đã tăng lên 5% để làm khớp các số liệu hồ sơ quyết toán”, đơn phản ánh nêu.
 
Ngoài ra, đơn trình báo cũng nhấn mạnh: “Tôi kính trình Thanh tra tỉnh giám định chứng thư thẩm định giá có đúng Công ty BTCvalue phát hành hay không, nếu đúng tại sao lại có 2 bản chứng thư phát hành cùng số, cùng ngày, cùng danh mục lại có 2 giá trị chênh nhau 5%. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng giám định chứng thư này, nếu là thật thì tại sao nó lại tồn tại và quy trách nhiệm cho các bên liên quan”.
 
Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Đài PT&TH Thừa Thiên Huế, khẳng định: Đến nay, gói thầu số 5 của Dự án tổng khống chế đã được Sở Tài chính Thừa Thiên Huế quyết toán.
 
Giám đốc Đài PT&TH Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Du cũng cho rằng, các Quyết định 85 và 86 đều căn cứ vào Chứng thư số 5417175/CT-BTCValue 14/04/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCValue với dự toán gói thầu số 5 là 5.890.746.750 đồng.

Ông Du cũng quả quyết là không biết có Chứng thư số 5417175/CT-BTCValue 14/04/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCValue với dự toán gói thầu số 5 là 5.610.235.000 đồng. Và ông Du cũng thừa nhận đã nhận được phản ánh có sự bất thường này.
 
Vậy tại sao chủ đầu tư không đề nghị công an vào cuộc để làm rõ có hay không việc làm giả chứng thư? Ông Nguyễn Văn Du trả lời: “Tôi chưa thấy Chứng thư số 5417175/CT-BTCValue 14/04/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCValue với dự toán gói thầu số 5 là 5.610.235.000 đồng có công chứng hay bằng dấu đỏ”.

Tuy nhiên, bạn đọc cũng đã cung cấp một bản Chứng thư số 5417175/CT-BTCValue 14/04/2017 của Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCValue với dự toán gói thầu số 5 là 5.610.235.000 đồng có dấu đỏ.
 
* Thông tin chi tiết, PV sẽ cập nhật trong các bài tiếp theo…
 
HUẾ THƯƠNG