PC Thừa Thiên Huế: Họp bàn giải pháp kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản

17/10/2019 23:31

Vừa qua, tại Văn phòng Công ty, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tổ chức cuộc họp về việc thống nhất giải pháp kết nối, liên thông giữa phần mềm quản lý văn bản của Tỉnh và CPC-eoffice.

Thành phần tham dự là đại diện các cơ quan liên quan như: Cổng Thông tin Điện tử - Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm CNTT tỉnh, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh.

Thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền điện tử của UBND Tỉnh, trong thời gian qua Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tỉnh triển khai giải pháp kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh Thừa Thiên Huế như triển khai các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và tham gia hệ thống Thông tin phản ánh hiện trường Hue-S. Việc triển khai các giải pháp kết nối liên thông dữ liệu và nghiệp vụ giúp cho TTHPC nâng cao được chất lượng dịch vụ cung cấp điện, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ của ngành điện.

 
Quang cảnh buổi họp

Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dịch vụ điện và công tác chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin giữa các cơ quan ban ngành của Tỉnh và TTHPC còn chưa được thuận lợi do hệ thống số hoá văn bản chưa được liên thông. Toàn bộ các văn bản phải qua đường chuyển phát mất thời gian và tốn kém chi phí.

Ông Hoàng Ngọc Hoài Quang – Phó Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi họp

Nội dung cuộc họp tập trung vào các nội dung về giải pháp kết nối, lảm rõ việc phối hợp, tiến độ thời gian thực hiện của các bên. Với việc đấu nối, liên thông trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan nhà nước thông qua trục liên thông văn bản và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND Tỉnh sẽ là bước đệm khởi đầu mang tính cách mạng 4.0 trong việc xây dựng chính quyền điện tử của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Huy Huy