Lừa cháu đi nhận quà, cô họ phá két sắt trộm hơn 1 tỷ đồng

Chung nhắn tin lừa cháu Quỳnh đi nhận quà rồi sử dụng xà cầy đục phá két sắt lấy đi số tiền khoảng 630 triệu đồng và hơn 9 cây vàng. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng hơn 1 tỷ đồng.