Vụ Đại học Đông Đô đào tạo “chui” bằng 2, Bộ GD-ĐT chưa cấp phép

Trước thông tin của báo chí liên quan đến việc trường Đại học Đông Đô đào tạo “chui” văn bằng 2, dù chưa được phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD-ĐT) nhưng trường vẫn tuyển sinh