Tóm gọn băng nhóm chuyên trộm xe SH, Exciter theo đơn đặt hàng

Băng nhóm trộm cắp được tập hợp từ những đối tượng sống lang thang. Nhóm này chỉ thực hiện khi có đơn đặt hàng. Ví dụ, có người đặt 10 chiếc xe SH thì chúng sẽ đi trộm cho đủ 10 chiếc rồi thuê xe tải vận chuyển đi giao.