Nổi hạch cổ chớ coi thường bởi có thể là dấu hiệu của ung thư vòng họng

Các biểu hiện của ung thu vòng họng giai đoạn đầu đang bị nhiều người bỏ qua, hậu quả dẫn đến nhiều trường hợp phát hiện muộn gây khó khăn trong công tác điều trị.