Tổ chức lễ cưới miễn phí cho người khuyết tật và công nhân

Hơn 30 cặp đôi là người khuyết tật và công nhân lao động ở tỉnh Bình Dương đã được tổ chức một đám cưới tập thể miễn phí.