Từ 2021, lao động nữ mang thai không cần đợi đến tháng thứ 7 mới được giảm giờ làm

Từ ngày 1/1/2021, lao động nữ mang thai khi làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,… thì được giảm 1 giờ làm việc hàng ngày nếu thông báo cho người sử dụng lao động biết.