Không còn tin vợ kể từ khi biết cô ấy suýt lên giường với đồng nghiệp

Qua những gì họ nói với nhau thì tôi cho rằng họ đã có một số gần gũi nhất định. Họ cứ nói về “điều đó chưa xảy ra” và vu vơ bày tỏ sự tiếc nuối...