Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như: “Công lý chưa bao giờ tồn tại độc lập với tình người”

Sau hơn 20 năm cháy hết mình với công việc bảo vệ sự thật, luật sư Đinh Thị Quỳnh Như nhận ra rằng, công lý chưa bao giờ tồn tại độc lập với tình người. Vì thế, những phiên tòa có sự tham gia của chị luôn lấp lánh tình người, thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc.