Những điểm cần lưu ý về tuổi nghỉ hưu mới của công chức, viên chức có hiệu lực từ 2021

Mới đây, bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC, trong đó hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện quy định mới liên quan đến tuổi nghỉ hưu cho công chức, viên chức theo Bộ luật Lao động năm 2019.