Công an vào cuộc vụ 4 nữ sinh đánh nhau vì mâu thuẫn tình cảm

Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với ngành giáo dục, cơ quan chức năng xã Hoàng Đồng vào cuộc điều tra vụ 4 nữ sinh đánh nhau vì mâu thuẫn tình cảm.