Kết hôn mới 10 ngày thì có được ly hôn không?

Tôi và vợ tôi yêu nhau 5 năm thì mới đi đến hôn nhân. Chúng tôi kết hôn mới được 10 ngày thì cảm thấy không hợp nhau, cả hai chưa có con với nhau nên khi bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau thì đều muốn ly hôn. Vậy chúng tôi mới kết hôn 10 ngày (tính từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn) thì có được ly hôn hay không? Cảm ơn tòa soạn.