Bãi bỏ 7 quy định liên quan đến lương hưu từ năm 2021

Nhiều quy định về lương hưu sẽ bị bãi bỏ từ ngày 1/1/2021 nếu chiếu theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành về tuổi nghỉ hưu của người lao động.