Bài phát biểu của GS.TS Lê Danh Tuyên tại Lễ phát động ngày vi chất dinh dưỡng

Trong những năm qua, Ngày vi chất dinh dưỡng đã được tổ chức hàng năm trên phạm vi toàn quốc