Mô hình đầu tư "Robot AI" có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, bộ Công Thương cảnh báo mô hình đầu tư thuê "Robot AI" tự kiếm tiền có dấu hiệu của phương thức đa cấp không phép.