Vì đâu Nam Long lội ngược dòng thoát lỗ, báo lãi đậm?

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Nam Long lãi sau thuế 414 tỷ đồng, phần lớn nhờ thu nhập từ việc tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty Thành phố Waterfront Đồng Nai.