Hồng Đăng, Thanh Hương nhận trợ cấp Covid-19: Bộ VH-TT&DL nói gì?

Thứ trưởng bộ VH-TT&DL khẳng định, hầu hết những nghệ sĩ được nhận tiền hỗ trợ lần này là đúng, hợp lý. Trường hợp của Hồng Đăng, Thanh Hương,... chỉ là cá biệt.