Không chỉ sống chung nhà, Kỳ Duyên - Minh Triệu còn mặc chung đồ

Trong giai đoạn giãn cách chống dịch, Kỳ Duyên - Minh Triệu nhiều lần để lộ bằng chứng sống chung nhà. Cả hai còn bị soi dùng chung quần áo, phụ kiện thời trang.