Dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu 18.000 tỷ: Thanh tra Chính phủ kết luận gì?

TTCP đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu ở Thái Nguyên.