Yến sào - thức quý cải thiện tình trạng bệnh hô hấp

Tăng sức đề kháng, cải thiện đường hô hấp chính là một trong những công dụng “đáng đồng tiền bát gạo” của yến sào.