Những tác dụng phụ nguy hiểm của việc ăn tỏi quá nhiều

Dưới đây là một số tác dụng phụ không mong muốn của việc ăn tỏi quá nhiều.