Chiến sĩ công an chia tay con qua cửa kính để đi chống dịch

Làm nhiệm vụ ở tâm dịch Việt Yên (Bắc Giang) một tháng nay, anh Nguyễn Mạnh Hùng chỉ có thể gặp vợ, con trai qua các cuộc gọi video tranh thủ khi có thời gian nghỉ.