"Lửa ấm" tập 6: Lính cửu hỏa "đen nhất" gọi tên Hoàng (Mạnh Quân), cứ hẹn hò người yêu là chuông báo cháy reo

Được người yêu chờ tận cổng nơi làm việc để đi hẹn hò, Hoàng (Mạnh Quân) lại một lần nữa phải cho cô gái "leo cây" để đi làm nhiệm vụ sau khi nghe chuông báo cháy reo.