Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan để vợ nắm quyền quản lý tài sản

Uông Thi Thi (vợ Chân Tử Đan) giúp chồng quản lý công ty công ty sản xuất phim ảnh, còn Chân Tử Đan phụ trách đóng phim.