4 vị trí nốt ruồi xấu tới mấy cũng đừng xóa, để đó hưởng phúc đức, tài lộc cả đời

Trên cơ thể chúng ta, nhất định sẽ có ít nhất một vài nốt ruồi. Mặc dù ở một số vị trí trông kém duyên nhưng lại rất tốt cho tài lộc, đừng dại mà xóa.