Nữ quái 9X cầm đầu đường dây đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Trong thời gian một năm, đường dây tội phạm do Giàng Mỉ cầm đầu đã tổ chức đưa gần 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.