Ban quản lý dự án tỉnh Trà Vinh đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình đấu thầu

Trước khi đấu thầu, ban Quản lý dự án (ban QLDA) tỉnh Trà Vinh đã lấy ý kiến của Hội đồng khoa học của bệnh viện đa khoa Trà Cú để mua đúng nhu cầu thiết bị mà các bác sĩ bệnh viện mong muốn.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).