CPI 4 tháng đầu năm 2022 và những giải pháp cơ bản thời gian tới

Mặc dù còn nhiều khó khăn song một khi Chính phủ và các bộ ngành lắng nghe những ý kiến chân thành, trách nhiệm và thẳng thắn của dư luận xã hội và các chuyên gia, có những quyết sách kịp thời và hợp lý thì việc kiềm chế lạm phát trong năm nay sẽ thành công.