Mì Hảo Hảo, mì Đệ Nhất của Acecook Việt Nam bị thu hồi tại Pháp: Bộ Công Thương nói gì?

Đầu tháng 12/2021, cơ quan chức năng Pháp đã phát đi thông báo thu hồi nhiều loại sản phẩm của Acecook Việt Nam xuất sang quốc gia này, với lý do chứa hàm lượng chất 2-chloroethanol (2-CE) quá ngưỡng cho phép của EU.