Thêm loạt công ty bị "bêu tên", xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Xây lắp và sản xuất Công nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai và CTCP Xây lắp và sản xuất Công nghiệp vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.