Bị cưỡng chế thuế, buộc ngừng sử dụng hoá đơn, MCG đang làm ăn ra sao?

Cục Thuế TP.Hà Nội đã có quyết định cưỡng chế thuế 22,5 tỷ, buộc ngừng sử dụng hóa đơn đối với CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.