Gelex dùng cổ phiếu PXL, GEX huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Gelex dùng 21 triệu cổ phiếu PXL, 18 triệu cổ phiếu GEX làm tài sản bảo đảm huy động trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng.