"Ông lớn" Nhà nước mang 6,7 tỷ USD đầu tư nước ngoài, lỗ lãi ra sao?

Tính đến hết năm 2020, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đã đầu tư ra nước ngoài hơn 6,71 tỷ USD, tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh vẫn chưa như kỳ vọng.