Trong một tháng, 16 ngân hàng giảm 8.900 tỷ đồng lãi suất hỗ trợ DN

Từ 15/7/2021 đến nay, 16 ngân hàng đã giảm lãi suất với tổng số tiền lãi giảm gần 8.900 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.