Bán hàng tỷ gói mì Hảo Hảo, Acecook Việt Nam kinh doanh ra sao?

Mì Hảo Hảo cùng với Số Đỏ, Đệ Nhất, miến Good... đã mang về doanh thu hơn 10.000 tỷ và lợi nhuận gần 1.700 tỷ đồng cho Acecook Việt Nam trong một năm.