Tuyển dụng giáo viên tiểu học, xếp lương như thế nào?

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là đại học, giáo viên tiểu học mới tuyển dụng được xếp lương với hệ số lương khởi điểm là 2,34.