Giao dịch vượt quá giá trị đăng ký, lãnh đạo công ty cổ phần Nhôm sông Hồng bị xử phạt

Với hành vi giao dịch vượt quá giá trị đăng ký, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nhôm sông Hồng bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Bạn đọc đặt tạp chí Đời sống và Pháp luật giấy dài hạn xin để lại thông tin. Chi tiết liên hệ hotline (0966.908.584).