Nữ dân quân nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở TP.HCM

Mới lập gia đình chưa được bao lâu nhưng cô nữ dân quân 24 tuổi quyết định gác việc riêng để tình nguyện tham gia phục vụ hậu cần và hỗ trợ các bệnh nhân điều trị COVID-19.