Thu hồi 5 sản phẩm TPBVSK của công ty dược phẩm Vĩnh Điển do không đảm bảo an toàn

Cục An toàn thực phẩm (bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 5 sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn được sản xuất tại công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển.