Sức khỏe

Không làm việc này trong vòng 30 phút trước khi test nhanh COVID-19

Chuyên gia khuyến cáo mọi người cần xì mũi, rửa tay và không nên làm việc này trong ít nhất 30 phút trước khi test nhanh COVID-19 để đảm bảo có mẫu sạch, tránh sai lệch kết quả.