Sức khỏe

Đàn ông chỉ cần cơ thể có 3 chỗ mềm, 2 chỗ nhỏ sẽ trường thọ, vợ con được nhờ

Một số bộ phận trên cơ thể đàn ông tiết lộ họ có khỏe mạnh không hay dễ gặp các vấn đề nguy hiểm thể chất.