Con trai 8 tháng tuổi bị bại não, mẹ nghe bác sĩ nói nguyên nhân hối hận ngã gục tại chỗ

Người phụ nữ học theo cách dỗ trẻ của mẹ chồng, chẳng ngờ lại vô tình mang họa đến cho con trai 8 tháng tuổi.